พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ห้วยม่วง

ที่อยู่
ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงเเสน จ.นครปฐม
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะเเวดล้อม1
สภาวะเเวดล้อม2

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหายาเสพติด (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ