พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.โพหัก

ที่อยู่
ต.โพหัก อ.บางเเพ จ.ราชบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร

จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลสุขภาพ
ข้อมูลสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ