พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ปากช่อง

ที่อยู่
ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน
นายจำรูญ
เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหายาเสพติด/ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน (กำลังดำเนินการ)
  2. เส้นทางคมนาคม ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาเศรษฐกิจ (กำลังดำเนินการ)
  4. ผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ (กำลังดำเนินการ)
  5. คนว่างงาน (กำลังดำเนินการ)
  6. เกิดปัญหาอาชญากรรม ลักขโมย (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ