พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ท่าหลวง

ที่อยู่
ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาความยากจน (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาสาธารณสุข (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหายาเสพติด (กำลังดำเนินการ)
  4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (กำลังดำเนินการ)
  5. ปัญหาภัยแล้ง (กำลังดำเนินการ)
  6. ปัญหาด้านสังคม (กำลังดำเนินการ)
  7. ปัญหาด้านการคมนาคม (กำลังดำเนินการ)
  8. ปัญหาฝุ่นละอองจากการจราจร (กำลังดำเนินการ)
  9. ราคาข้าวตกต่ำ (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ