พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.สวนผึ้ง

ที่อยู่
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร

จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (กำลังดำเนินการ)
  2. ญหาด้านสุขภาพ (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหายาเสพติด (กำลังดำเนินการ)
  4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ