พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.วัดประดู่

ที่อยู่
ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
phpYP0QKK

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาสังคม (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาเศรษฐกิจ (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาสังคม (กำลังดำเนินการ)
  4. ปัญหาสิ่งเเวดล้อม (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ