พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.เบิกไพร

ที่อยู่
ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ
ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาด้านสุขภาพ (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาด้านสังคม (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาเศรษฐกิจ (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ