พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.วังมะนาว

ที่อยู่
ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

phpRIlKLl

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาเศรษฐกิจ (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาสังคม (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาสุขภาพ (กำลังดำเนินการ)
  4. ปัญหาสิ่งเเวดล้อม (กำลังดำเนินการ)
  5. ปัญหาเศรษฐกิจ (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ