พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.สันทราย

ที่อยู่
ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย
บริบทชุมชน

บริบทพื้นที่

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ

1
2
3
4
5

สิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
6

ผู้ประสานงาน
นางสาวสุภาพร ไข่ทอง
เบอร์โทร
0903205526
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ