พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.เมืองจัง

ที่อยู่
ต.เมืองจัง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
บริบทชุมชน

phpeZRXe4

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
ธัญญาพันธ์ สุขนันตพงษ์
เบอร์โทร
0918581612
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ