พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.เมืองบัว

ที่อยู่
ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายฉลอง พลภูเมือง (นายก อบต.)
เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี  (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ