พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.หนองตาด

ที่อยู่
ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
บริบทชุมชน
-

จำนวนประชากร
11084

ข้อมูลสุขภาพ
-

สิ่งแวดล้อม
-

ผู้ประสานงาน
นายณรงค์ ประพิณ (นายกเทศมนตรี)
เบอร์โทร
044 666 111
ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ