พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ป่าคา

ที่อยู่
ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
บริบทชุมชนจำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
อนุสรณ์ คำวัง
เบอร์โทร
0843466267
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ