พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.โคกพระ

ที่อยู่
ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
บริบทชุมชน
-

จำนวนประชากร
6

ข้อมูลสุขภาพ
-

สิ่งแวดล้อม
-

ผู้ประสานงาน
นายคำเบ้า มูรจูล
เบอร์โทร
098-6033097
ปัญหาในพื้นที่
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะในการทำเกษตรกรรมยั่งยืน  (กำลังดำเนินการ)
  2. สนับสนุนการจัดตั้งกลไกคณะทำงานและส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (กำลังดำเนินการ)
  3. สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ