พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ริม

ที่อยู่
ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
บริบทชุมชนจำนวนประชากร
4125

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
ษมาภรณ์ มุขเพชร
เบอร์โทร
0818829318
ปัญหาในพื้นที่
  1. 2.จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและวางแผนจัดบริการให้การดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกสภาวะสุขภาพ ()

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ