ผู้เชี่ยวชาญ รายงานข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ นาย สุรพงศ์ ปิยศทิพย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • 40 หมู่ที่ 8 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 buayai_nan@hotmail.com
  • buayai_nan@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. สอบต. อปพร. (-)

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ