ผู้เชี่ยวชาญ รายงานข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ นายเอกชัย ใจงาม

ข้อมูลส่วนตัว
  • 1/8 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
  • admin@npru.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. การผลิตข้าว (farmer)

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ