ผู้เชี่ยวชาญ รายงานข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ นาย สมชัย พณะงาม

ข้อมูลส่วนตัว
  • หมู่ที่6 บ้านบ่อเจ๊ก หนองปลาหมอ

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ