ผู้เชี่ยวชาญ รายงานข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ นาย สมพร เกตุแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • สถานที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ