ผู้เชี่ยวชาญ รายงานข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ นายภูเมศร์ คงเกต

ข้อมูลส่วนตัว
  • เลขที่ 1/1 สำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย ต. ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
  • -

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ