ผู้เชี่ยวชาญ รายงานข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ นายเศรษฐา พระเกตุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ