ผู้เชี่ยวชาญ รายงานข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ นาง พรรณนิยา กองสอน

ข้อมูลส่วนตัว
  •  80 หมู่ที่ 3 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
  • buayai_nan@hotmil.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง มีความสามารถด้านการบริหารจัดการหมู่บ้าน เป็น อสม. (-)

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ