ผู้เชี่ยวชาญ รายงานข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ นาย ธัชพงศ์ ปันสอน

ข้อมูลส่วนตัว
  • 173 หมู่ที่ 3 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 buayai_nan@hotmail.com
  • buayai_nan@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. เป็น ส.อบต. มีความสามารถด้านการประสานงานระหว่างชุมชนและ อบต.เป็น ชรบ. อสม. (-)

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ