ผู้เชี่ยวชาญ รายงานข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ นาย กฤษณะ ต๊ะใจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • 173หมู่ที่ 5 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
  • buayai_nan@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. เป็น สอบต. อสม. (-)

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ