ข้อมูลปัญหาชุมชน รายงานข้อมูล

ปัญหาชุมชนเรื่อง บ่อแก๊สเสื่อมสภาพ

สถานะ : กำลังดำเนินการ
พื้นที่ชุมชน
พื้นที่ : อบต.พลับพลาไชย, ศูนย์จัดการ : ศจค.ผาสุก, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายละเอียด
บ่อแก๊สเสื่อมสภาพและชาวบ้านบางส่วนไม่ดูแล เนื่องจากว่าการดูแลซ่อมบำรุง มีค่าใช้จ่ายในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์
ประเด็นปัญหา
บ่อแก๊สเสื่อมสภาพ
Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ