ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Community Participation in Water resources Management : A case Study of Paknamchawang Sub-District Municipality, Chawang Distric, Nakhon Si Thammarat Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวนิรมล ยินดี
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารจัดการน้ำของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.) เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ 3.) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ
คำสำคัญ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ,แนวทางการมีส่วนร่วม,ชุมชน
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ