ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
The guidelines to tourism management in Khlong khian, Takua Thung Distruct, Phangnga province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 2.) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลคลองเคียนสู่ความยั่งยืน
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ