ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว : ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The Study of Traval Community in Tambol Makhamtia

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์อาดือนา นิโด
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.) เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.) เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.) เพื่อจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ
เส้นทางการท่องเที่ยว,ตำบลมะขามเตี้ย
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว : ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ