ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้องงอก
Development of beverage and yogurt products from germinated brown rice

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากน้ำข้าวกล้องงอกให้มีรสชาติหลากหลาย 2.) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้องงอก 3.) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี กายภาพและจุลินทรีย์ และการยอมรับของเครื่องดื่มจากข้าวกล้องงอกและโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้องงอก 4.) เพื่ออบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มและโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกสู่กลุ่มเป้าหมาย
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้องงอก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ