ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Guidelines for Effective Development in tourism Management of Donsak Community, Donsak District, Surat Thani Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ณัฐกานต์ แน่พิมาย
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน อบต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 2.) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อบต.ดนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ
การท่องเที่ยว,นักท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวโดยชุมชน
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ