ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างจานสมุนไพร
Production and package development of herbal detergent

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาสมุนไพรที่เหมาะสมในการผลิตน้ำยาล้างจานสมุนไพร 2.) เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานสมุนไพร
คำสำคัญ
น้ำยาล้างจาน
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างจานสมุนไพร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ