ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการจัดการขยะต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Waste management guidelines at the source in pakchalui administrative organization thachang district, suratthani province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายสุรชัย สังข์งาม
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.) เพื่อระบุแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางที่เหมาะสม
คำสำคัญ
ขยะมูลฝอย,มลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย,การจัดการมูลฝอย
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการจัดการขยะต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ