ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาเตาไพโรไลซีสต้นทุนต่ำเพื่อการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกทั่วไป
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาประเภทและชนิดของขยะประเภทพลาสติกและโฟมในชุมชนที่เหมาะสมสำหรับการนำมาผลิตน้ำมันดิบด้วยวิธีการไพโรไลซิส ในเขตพื้นที่ อบต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน, อบต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และ อบต.บ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ 2. ศึกษาและออกแบบกระบวนการนำขยะประเภทพลาสติกและโฟมมาเพื่อผลิตเป็นน้ำมันดิบด้วยวิธีการไพโรไลซิส ด้วยต้นทุนต่ำ 3. ศึกษาศักยภาพการนำน้ำมันดิบที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสจากขยะประเภทพลาสติกและโฟมไปต่อยอดและผลิตพลังงานทดแทน
คำสำคัญ
การผลิตน้ำมัน , เตาไพโรไลซีส
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาเตาไพโรไลซีสเพื่อการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกทั่วไปต้นทุนต่ำ
  2. 01_ปก
  3. 02_ส่วนนำ
  4. 03_บทที่1-5
  5. 04_บทความ

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ