ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดตั้งสหกรณ์เเบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้การเพาะเห็ดประจำ ตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี
The Establishment of Co-operative Participation of Farmers Mushroom Cultivation at Pakchong District in Ratchaburi Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุประวีณ์ คิรินกุลวัฒนา
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาปัญหาการตั้งสหกรณ์การเพาะเห็ดประจำตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี 2.เพื่อศึกษาต้นเเบบสหกรณ์เเละเเนวทางปฏิบัติสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเเละโปร่งใส 3.เพื่อให้เกิดการจัดตั้งสหกรณ์การเพาะเห็ดประจำตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี 4.เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการสหกรณ์ของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดประจำตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี
คำสำคัญ
การจัดตั้งสหกรณ์,ระบบบริหารจัดการสหกรณ์,เกษตรกรผู้เพาะเห็ด,การจัดการการมีส่วนร่วม,โปร่งใส
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ