ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาต้นแบบถังขยะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปัญจพล ไทยปิยะ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบถังขยะที่สามารถแยกขยะประเภทกระป๋องโลหะบรรจุน้ำและอาหารที่มีราคารับซื้อแตกต่างกันได้ 2) เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนอื่นๆและผู้ที่สนใจทั่วไป
คำสำคัญ
ถังขยะอัจริยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาต้นแบบถังขยะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ