ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ทุ่งขวาง
Effects of hydroponics Activity for Self-Management Community in the Midwest Region

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายสัญญา ควรคิด
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนเเละหลังการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดิน 2.เพื่อเปรีบเทียบการปฏิบัติก่อนเเละหลังการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดิน 3.ศึกษาระดับความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมปลูกพืชเเบบไร้ดิน
คำสำคัญ
การปลูกพืชเเบบไร้ดิน
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ