ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง อบต.หนองบัว
A self-care promoting model for elderly in bankhontee and Bangphrom Sub-district,Samutsongkhram Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาววริยา จันทร์ขำ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพเพื่อการดูเเลสุขภาพผู้สูงอายุให้เป็นตามวัยในพื้นที่ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น :บางพรม เเละบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 2.เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพเพื่อการดูเเลสุขภาพผู้สูงอายุให้เป็นตามวัยที่ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น: บางพรม เเละบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เเละ อบต. หนองบัว จ.กาญจนบุรี
คำสำคัญ
รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ