ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาน้ำสกัดชีวภาพจากขยะชุมชนเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตน้ำสกัดชีวภาพจากขยะชุมชน 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำสกัดชีวภาพที่ผลิตจากขยะชุมชนที่ต่างกัน 3) เพื่อพัฒนาคุณภาพของน้ำสกัดชีวภาพที่ผลิตจากขยะชุมชนที่ต่างกัน
คำสำคัญ
น้ำสกัดชีวภาพ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาน้ำสกัดชีวภาพจากขยะชุมชนเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  2. 01_รายงานฉบับสมบูรณ์
  3. 02_Proceedings

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ