ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาววงจันทร์ พูลเพิ่ม
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวเมษยา บุญสีลา นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แบบสรุปโครงการวิจัย (หนองพันทา)
  2. กิตติกรรมประกาศ หนองพันทา
  3. บทที่ 4 หนองพันทา(edited)
  4. บทที่ 1 หนองพันทา
  5. บทที่ 2 หนองพันทา
  6. บทที่ 3 หนองพันทา
  7. บทที่ 5 หนองพันทา edited
  8. ปกนอกและปกใน หนองพันทา

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ