ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลเมืองพล อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายพิพัฒน์ ประจญศานต์
ผู้ร่วมวิจัย : นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แบบสรุปโครงการวิจัย-ขยะ (เมืองพล ขอนแก่น)
  2. แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะชุมชนตำบลเมืองพล

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ