ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ศึกษาบทบาทของผู้นำชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายกิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวฤทัยภัทร ให้ศิริกุล ดร.ณปภัช วรรณตรง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บทที่ 1
  3. บทที่ 2
  4. บทที่ 3
  5. บทที่ 4
  6. บทที่ 5
  7. บทที่ 6

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ