ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แผนที่สุขภาพด้านกายผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Map of Mental Health Status among the Elder Persons in Khok Khamin Sub District, Phlapphlachai District, Buriram Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวแสงดาว นพพิทักษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. MAP_Cover
  2. MAP_สารบัญ
  3. MAP-Ch01
  4. MAP-Ch02
  5. MAP-Ch03
  6. MAP-Ch04
  7. MAP-Ch05
  8. MAP-Ch06
  9. MAP-Ref
  10. MAP-zApp

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ