ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขยะมูลฝอยในชุมชน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
เครื่องอัดขยะมูลฝอย
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขยะมูลฝอยในชุมชน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ