ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะจากต้นทาง เทศบาลตำบล สันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สารัลย์ กระจง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
ฝังกลบขยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะจากต้นทาง เทศบาลตำบล สันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน
  2. การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะจากต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน
  3. การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะจากต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน
  4. การวิเคราะห์พื้นที่ฝังกลบขยะตามศักยภาพเชิงพื้นที่และปริมาณขยะจากต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน
  5. 01_ปก
  6. 02_คำนำ
  7. 03_บท1-5

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ