ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยชุมชน
Developing a care giver network for diabetes mellitus-hypertension patients by community

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงแนวทางการ จัดการตนเองของประชาชน โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2) เพื่อพัฒนาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค การออกกำลัง กาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กลไกการเกิดโรคในร่างกายเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลในการดูแลตนเอง และสังเกตความผิดปกติของร่างกาย ก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการด้านสุขภาพ 3) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยชุมชน
คำสำคัญ
เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,ผู้ดูแล
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยชุมชน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ